The absurd pursuit of aesthetic harmony: 2017-01-13

by Ulf Liljankoski on 13 januari, 2017

Back in blue.

The absurd pursuit of aesthetic harmony. Friday tuning.

Påbörjat ett nytt träningsprogram. För första gången har jag låtit någon annan utforma programmet.
Lovar gott. Stay tuned.

#gym #fitness #workout #training #bodybuilding #strengthtraining #classicworkout #aesthetics #exercise #träning #styrketräning #estetik

Styrketräning 2016-01-13 på IFK Performance Center

Styrketräning 2017-01-13 på IFK Performance Center

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: