The absurd pursuit of aesthetic harmony. 2017-01-28

by Ulf Liljankoski on 28 januari, 2017

Inne på andra veckan med det här träningsprogrammet.

Det tar ca 2-3 veckor att få igång kroppen, samt ett antal pass för att hitta rätt vikter/repetitioner. Efter vecka tre, när kroppen vant sig vid det nya träningsprogrammet brukar jag öka vikter alternativt antalet repetitioner.

För att få koll på när och om jag bör öka vikter/repetitioner antecknar jag i en träningsdagbok ”öka”, ”för lätt”, ”för tungt”, ”vänster axel klarar inte för tungt” mm, för att jag ska minnas det nästa gång. Det handlar om en ständig finjusteringar för att uppnå perfektion.

Workout (kg, reps*sets):
Gör en runda i ett svep.
Minimal vila mellan varje pass.

Hindu-push up 0 kg, 20*4
Bicepcurl med inåtrotation i höft 8 kg, 20*4
Triceppress i life fitness-maskin 65 kg, 20*4
Bicepcurl i life fitness-maskin 17,5 kg, 20*4
Bröstpress i life fitness-maskin 30 kg, 20*4
Mage i Hoistmaskin 60 kg, 20*4
Axelpress i life fitness-maskin 12,5 kg, 20*4

Styrketräning 2016-01-28 på IFK Performance Center

Styrketräning 2017-01-28 på IFK Performance Center

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: