Styrketräning : en anatomisk guide
Styrketräning : en anatomisk guide
Innehåller mer än 400 anatomiska illustrationer, vilket ger en tydlig bild av hur kroppen ser ut i rörelse så att man förstår exakt hur varje övning ska utföras.
Köp boken här.
Styrka, funktion & skönhet & The absurd pursuit of aesthetic harmony - En blogg om träning, styrketräning, fitness och utseende.

Situps på snedbänk – Övningsbeskrivning uppdaterad

Beskrivning på utförandet av styrketräningsövningen Situps på snedbänk, som framförallt tränar mage, bland annat Rectus abdominis, Quadriceps, Rectus femoris, Obliquus externus abdominis och Tensor fasciae latae, har uppdaterats med information samt bilder på utförandet. Fattades dock bild på utgångspositionen så för tillfället får det duga med samma bild men pilar åt olika håll.

Du hittar beskrivningen av här:
Situps på snedbänk

Situps på snedbänk

Situps på snedbänk

Meny