Styrketräning : en anatomisk guide
Styrketräning : en anatomisk guide
Innehåller mer än 400 anatomiska illustrationer, vilket ger en tydlig bild av hur kroppen ser ut i rörelse så att man förstår exakt hur varje övning ska utföras.
Köp boken här.
Styrka, funktion & skönhet & The absurd pursuit of aesthetic harmony - En blogg om träning, styrketräning, fitness och utseende.

Pec-Deck Flyes

Huvudsaklig muskelgrupp som tränas i denna övning: Bröst

Pec-Deck Flyes tränar framförallt Pectoralis major, men även Coracobrachialis och Biceps brachii.

UTFÖRANDET AV ÖVNINGEN
Pec-Deck Flyes kan utföras i variationer som aktiverar bröstmuskulaturen på olika sätt. I Pec-Deck Flyes med höga armbågar aktiverar du framför allt den övre delen av bröstmuskulaturen samtidigt som du sträcker ut den (här belastas dock axelleden kraftigt och lägre vikter rekommenderas för att du inte ska skada axeln), medan i Pec-Deck Flyes med sänkta armbågar aktiverar du framföra allt innersta delen av bröstmuskulaturen, Pectoralis majors del närmst och längst sternum (benet mitt i bröstkorgen).

Sätt nr 1: Pec-Deck Flyes med höga armbågar

Här rekommenderar jag låga vikter då belastningen på axelleden blir hög. Övningen lämpar sig framförallt om man vill sträcka ut muskulaturen, annars är sätt nr 2 Pec-Deck Flyes med sänkta armbågar att föredra då det skonar axelleden.

1. Sätt dig i Pec-Deckmaskinen och placera dina armar så att armbågarna är i axelhöjd (ca 90 grader vinkel från kroppen).
Beroende på din kropp och hur rörlig du är så börjar du olika långt bak med armarna. Når du inte ända bak är det bara att börja med att dra fram ett handtag åt gången.
Sedan pressar du handtagen framåt tills de möts framför dig.

Pec-Deck Flyes: Pressa handtagen framåt tills de möts framför dig.

Pec-Deck Flyes: Pressa handtagen framåt tills de möts framför dig.

2. När handtagen mötts framför dig går du i lugn takt tillbaka till utgångspunkten.

Pec-Deck Flyes: När handtagen mötts framför dig går du i lugn takt tillbaka till utgångspunkten

Pec-Deck Flyes: När handtagen mötts framför dig går du i lugn takt tillbaka till utgångspunkten

Sätt nr 2: Pec-Deck Flyes med sänkta armbågar
Med sänkta armbågar jobbar du mer med den innersta delen av bröstmuskulaturen den delen närmst och längst med sternum (benet mitt i bröstkorgen).

Pec Deck Flyes med sänkta armbågar.

Pec Deck Flyes med sänkta armbågar.

Ytterligare variationer
Ytterligare en variation på Pec-Deck är att du har helt utsträckta armar. Du jobbar på samma sätt som i beskrivningarna ovan. Här jobbar du med hela bröstmuskulaturen samtidigt som du sträcker ut den.

MUSKLER

Muskler (fram- och baksida)

Muskler (fram- och baksida)

Meny