Marklyft

Huvudsaklig muskelgrupp som tränas i denna övning: Rygg, men även BenSäte och Mage

Marklyft tränar TrapeziusQuadriceps femoris (Vastus lateralis, Rectus femoris, och Vastus medialis), Pectineus, Adduktorerna (Adductor longus, Gracilis, Adductor magnus),  Gluteus maximus, Latissimus dorsi och Rectus Abdominis m fl.

I väntan på en övningsbeskrivning kan jag antingen rekommendera att man köper boken Styrketräning : en anatomisk guide men även följande film kanske kan hjälpa:

 

Information kommer inom kort.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment