Hantellyft åt sidan

Huvudsaklig muskelgrupp som tränas i denna övning: Axlar

Hantellyft åt sidan tränar framför allt Deltoideus främre delDeltoideus mellersta del men även ryggpartiet Trapezius översta del.

UTFÖRANDET AV ÖVNINGEN
1. Se till att du står rak i ryggen och låt armarna hänga naturlig med hantlarna i händerna.

Hantellyft åt sidan utgångsposition.

Hantellyft åt sidan utgångsposition.

2. Höj sedan armarna utåt åt sidan med en böjning i armbågen (ca 90 grader mellan överarm och underarm) upp till axelhöjd i lugnt tempo.

Hantellyft åt sidan - Sänk vikterna i en lugn kontrollerad rörelse.

Hantellyft åt sidan - Sänk vikterna i en lugn kontrollerad rörelse.

3. Låt sedan armarna sjunka ner till utgångspositionen igen i samma tempo som du höjde armarna.

TIPS

  • I hantellyft åt sidan kan man även hålla armarna raka och lyfta armarna rakt ut åt sidorna. Träningen bli något tyngre, och fokus flyttas från främre delen av Deltoideus till mellersta delen av Deltoideus.

MUSKLER

Muskler - Översikt över musklerna på framsida och baksida

Muskler - Översikt över musklerna på framsida och baksida

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment