Hantelflyes på snedbänk

Huvudsaklig muskelgrupp som tränas i denna övning: Bröst

Hantelflyes på snedbänk tränar framförallt Pectoralis major, Deltoideus främre delTriceps brachii (långa huvudet och inre huvudet) och Serratus anterior.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment