Handledscurls med skivstång

Huvudsaklig muskelgrupp som tränas i denna övning: Armar

Handledscurls med skivstång tränar framförallt underarmarna och musklerna Flexor carpi ulnaris, Flexor digitorum superficialis, Flexor digitorum profondus, Palmaris longus, Flexor carpi radialis, Flexor pollicis longus.

UTFÖRANDET AV ÖVNINGEN
1. Greppa skivstången med underhandsfattning (yttersidan av händerna ner mot golvet/tummarna pekar utåt). Luta armarna mot dina knä, bänk eller liknande. Böj sedan handlederna uppåt.

Handledscurls med skivstång: Böj handlederna uppåt.

Handledscurls med skivstång: Böj handlederna uppåt.

2. Låt sedan handlederna sjunka ner igen till utgångsposition i en kontrollerad lugn rörelse.

Handledscurls med skivstång: Låt handlederna sjunka ner igen till utgångsposition i en kontrollerad lugn rörelse.

Handledscurls med skivstång: Låt handlederna sjunka ner igen till utgångsposition i en kontrollerad lugn rörelse.

Fördjupning
Hur långt upp du kan böja dina handleder kan variera från person till person.

MUSKLER

Muskler - Översikt över musklerna på framsida och baksida

Muskler - Översikt över musklerna på framsida och baksida

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment